måndag 15 juli 2013

Redox Signal Molekyler

Man har kallat upptäckten av Redox signal molekyler (ROS molekyler ) för det viktigaste genombrottet inom hälsa i vår tid. Man har mer och mer kommit till klarhet över hur otroligt viktiga dessa molekyler är för att kroppen skall  fungera optimalt  och kunna försvara sig mot olika attacker.
När vi blir äldre minskar avsevärt  produktionen av ROS molekyler i cellerna, som då börjar fungera sämre.  Dessbättre  är det idag för första gången möjligt att fylla på cellernas  innehåll av dessa livsviktiga  molekyler och på så sätt motverka att cellerna åldras.
 Detta är en fantastisk möjlighet som alla kan ha stor nytta
av.
För ytterligare information kontakta mig. 

Intrexium LLC
intrexium2@gmail.com
skype:  intrexium
0733-945306